HR EN

Program

Program za cjelovitu izvrsnost
 
Program koji se provodi u našem vrtiću velikim se dijelom oslanja na program personaliziranog obrazovanja Program za cjelovitu izvrsnost. Zadaci i metode korštene unutar našeg programa su različite i brojne, kao i ciljevi koje želimo njima postići. Ideja i misao vodilja je da se svako dijete oblikuje putem cjelovitog odgojno-obrazovnog djelovanja koje se, iznad svega, temelji na vrijednostima i aktivnoj metodologiji rada s ciljem razvoja djetetovih senzomotoričkih sposobnosti usporedno s oblikovanjem njegovog karaktera, volje za rad i učenje te smislom za lijepo i kulturno. Na taj način dijete ući na jedan smislen i cjeloviti način, kroz ranu motornu i senzornu stimulaciju. Započeti s odgovarajućim odgojem i obrazovanjem rano (bolje reći na vrijeme), znači iskoristiti takozvana "Osjetljiva razdoblja - Sensitive periods", to jest optimalni trenutak u kojem je dijete spremno za usvajanje određenog znanja, ostvariti aktivnosti koje nose sa sobom početak obrazovanja (čitanje, pisanje, itd....) i time postaviti temelj za početak učenja u slijedećim etapama. Ovaj program pomaže i roditeljima, usmjerujući ih u svakom trenutku/etapi života svojeg djeteta, pretpostavljajući da su oni prvi odgajatelji svoje djece i osposobljavajući ih za tu ulogu. 
 
Zašto program za cjelovitu izvrsnost? 
 
Program za cjelovitu izvrsnost nije metodologija, već program koji nudi organiziranu stimulaciju kako bi dijete moglo razvijati sve svoje sposobnosti. Osim toga, jedan od temeljnih stupova našeg programa je sudjelovanje roditelja putem posebno razrađenih susreta s djetetovim odgajateljem. 
S obzirom na visoke ciljeve koje želimo postići u radu s djecom vodimo računa o kvalitetnom i sustavnom obrazovanju i formaciji naših odgajatelja.

 
Koji profil djeteta želimo oblikovati? 
 • Dijete koje ima čvrstu volju
 • Dijete koje voli učiti
 • Samostalno
 • Spretno
 • Spremno učiti čitati i pisati
 • Spremno za usvajanje stranih jezika
 
Pregled različitih edukativnih programa 
 • modul za jezike
 • slušanje klasične glazbe
 • inteligentno razmišljanje
 • rana matematika
 • počeci čitanja i zamišljanja
 • učenje timskog rada
 • kutići za učenje
 • putovi učenja - neuromotorna stimulacija
 • plan formacije
 • program grafomotorike
 • program vizualne učinkovitosti
 
 • modul za jezike
Razvoj jezika se potiče putem pjesama, poezije, brojalica, priča, igara učenja novih riječi putem brzog izmjenjvanja slika (flash cards). Usvajanje jezika se prvenstveno ostvaruje putem ponavljanja i imitacije. Priče, poezija i dječje pjesmice, baš poput igračaka, dalje razvijaju jezik i stoga predstavljaju nezamjenjivu ulogu. Putem ovih dnevnih aktivnosti djeca usvajaju sve jasniju artikulaciju, te bolje verbalno pamćenje i razumijevanje. 
 
 • slušanje klasične glazbe 
Razvija slušno raspoznavanje i razlikovanje te njeguje osjetljivost za estetiku i dobar ukus za glazbu. Također olakšava učenje jezika proširujući registar zvukova djeteta. 
 
 • inteligentno razmišljanje, rana matematika, počeci čitanja i zamišljanja
Razvijaju se sposobnosti aktivne pažnje i pamćenja, stimulira se djetetova inteligencija i proširuje vokabular. Također se razvija pamćenje i spoznajne mogućnosti djeteta. 
 
 
 • kutići za učenje
Potenciraju ali istovremenu poštuju individualne mogućnosti učenja svakog djeteta kroz rad na projektima s određenim ciljem. Njeguju samostalan rad, interpersonalnu komunikaciju i razvijanje osjećaja odgovornosti. 
 
 • putevi učenja
Program potiče znatiželju za sve ono što okružuje dijete i na taj način razvija njegovu sposobnost opažanja, osjetilne mogućnosti i razvoj dobrih navika ponašanja. Može se sažeti u rečenicu – “šetati učeći i učiti šetajući". 
 
 • neuromotorna stimulacija
Sastoji se od različitih igra i pokreta koji facilitiraju neurološku organizaciju mozga, pomaže sazrijevanju i učenju djeteta, prevenira probleme s čitanjem i pisanjem te posljedično omogućuje prikladan motorni razvoj. 
 
 • plan formacije
Ostvaruje se putem programa koji se temelji na učenju ljudskih kreposti ("Vamos crescendo”). Potiče sposobnost samokontrole djeteta, oblikuje djetetovu volju kroz vježbu u usvajanju navika poput reda-urednosti, poslušnosti, pravednosti, iskrenosti, 
velikodušnosti, trezvenosti, odgovornosti, uvijek imajući na umu "Osjetljiva razdoblja" djeteta koja ukazuju u kojem trenutku je dijete spremno za usvajanje određene navike. 
 
 • program grafomotorike
Razvija vizualnu i slušnu diskriminaciju-razlikovanje, organizaciju vremena, usmjeruje i potiče ispravnu lateralizaciju, ispravno držanje i pritisak na sredstvo pisanja, usmjerenje i prikladno držanje. 
 
 • program vizualne učinkovitosti
Pomaže kod djeteta razvijati vizualne sposobnosti koje su potrebne za učenje i razvoj čitanja. Za to ostvarenje je potrebna aktivnost cijelog vidnog sustava i zahtjeva njegovu adekvatnu funkciju u raznim segmentima poput očne pokretljivosti, skladnih pokreta, konvergencije i akomodacije oka. 

  
Edukativni centri s kojima surađujemo
 
Naša misija je služiti odgajateljima i nastavnicima kroz njihovo osposobljavanje za podučavanje na visokom pedagoškom stupnju. Razvijamo metodologije i stilove Personaliziranog obrazovanja nudeći dinamične alate usmjerene na konstantno 
unapređenje svakog profesionalca i svake institucije. Surađujemo sa slijedećim obrazovnim centrima: “Fomentos de Centros de ensenanaza” i “Centro Universitario Villanueva” u Španjolskoj, "Stowarzyszenie Wspierania i Rodziny - Sternik" u Poljskoj te „Roditeljskim institutom za odgoj i obrazovanje – RINO“ u Hrvatskoj. 
 

Ispiši stranicu